Πληρωμή Συνδρομής

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως, ήδη, σας έχουμε ενημερώσει η ετήσια συνδρομή των μελών μειώθηκε από 75€ σε 25€. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι στη δύσκολη συγκυρία, αλλά και για να εγγραφούν νέοι συνάδελφοι στο Σύλλογο. Η μαζικότητα είναι προφανές ότι ενδυναμώνει τη συλλογική μας φωνή. Γι’ αυτό παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες. Σας προτρέπουμε να εγγραφούν στο Σύλλογο όλοι οι συνέταιροι (με ποσοστό τουλάχιστον 20%).
Ο λογαριασμός του Σ.Ε.Φ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς είναι: 50-4708-3923-011 (ΙΒΑΝ: GR8901720470005047083923011).
Από τις αρχές του νέου έτους στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας (www.sefa.edu.gr & www.oefe.gr) θα είναι μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συνδρομή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ.2103829122.
Τις αποδείξεις από την Τράπεζα παρακαλούμε να τις στέλνετε με email στο info@sefa.edu.gr ή με fax στο 2103829122.

(Σημείωση: στην αιτιολογία κατάθεσης παρακαλείσθε όπως αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το έτος της συνδρομής. Tα έξοδα μεταφοράς του ποσού όταν πρόκειται για έμβασμα από άλλη τράπεζα θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εντολέα της κατάθεσης και όχι τον Σύλλογο).