Τα μέλη του Σωματείου είναι οι ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και όχι τα Φροντιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εγγραφούν στο Σωματείο όλοι οι εταίροι της επιχείρησης αρκεί να συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό 20% τουλάχιστον.
Όποιος ενδιαφέρεται για την εγγραφή του στο Σωματείο πρέπει να γνωρίζει ότι απαιτούνται τα παρακάτω:
α) Να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα-αίτηση εγγραφής
β) Να αποστείλει στη Γραμματεία του Σ.Ε.Φ.Α., με email (info@sefa.edu.gr), με fax (2103829122) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Σόλωνος 142, Αθήνα Τ.Κ. 10677 (1ος όροφος), τα κάτωθι έγγραφα:
- Τον κωδικό άδειας λειτουργίας του Φροντιστηρίου από τον ΕΟΠΠΕΠ
- Την άδεια διδασκαλίας του
- Αντίγραφο του τελευταίου εταιρικού ή Έναρξη στην εφορία, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
Η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματός σας απαιτεί χρονικό διάστημα 30 περίπου ημερών, μετά την παρέλευση του οποίου θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να τακτοποιήσετε και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ