Φορολογική ενημέρωση από τον κ.Π.Παντελή 27-5-2020 (2)
27/05/2020

Με την εγκύκλιο 19221/2020 επιβεβαιώθηκαν τα εξής δεδομένα :

 1.Φροντιστήριο, εάν δεν συνεχίσει την αναστολή σε κανέναν εργαζόμενο του,το διάστημα που άνοιξε με κρατική εντολή μέχρι τις 31/5/2020, τότε αν το επιθυμεί  από την ημέρα που επαναλειτούργησε με κρατική εντολή, μπορεί να προβεί σε καταγγελία σύμβασης εργασίας, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυτάπου προβλέπονται στις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το ίδιοακριβώς και για την τροποποίηση συμβάσεων εργασίας.

Εκτός αυτού, δεν ισχύει ο περιορισμός για παραμονή ίδιων θέσεων εργασίας, με το ίδιο είδος σύμβασης, για 45 ημέρες από την ημέρα λήξης της αναστολής και του τελευταίου εργαζόμενου.

2.Στην περίπτωση που συνεχίσει την αναστολή σε έστω και έναν εργαζόμενο, τοδιάστημα που άνοιξε με κρατική εντολή έως τις 31/5/2020, τότε ενεργοποιούνται οι ρήτρες. Σύμφωνα με αυτές, δεν μπορεί να απολύσει κανέναν εργαζόμενο έως τις 31/5/2020, ενώ παράλληλα υπάρχει η ρήτρα παραμονής ίδιου αριθμού εργαζομένων με τις ίδιου είδους συμβάσεις εργασίας για 45 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, η οικειοθελής αποχώρηση και η λήξη σύμβασης δεν θεωρείτε μητήρηση της ρήτρας των 45 ημερών.

Τα λεγόμενα επιβεβαιώνονται στο άρθρο Α ΙΙ της εγκυκλίου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δηλώσεις αναστολών από τις επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τον Μάιο,  υποβάλλονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το διάστημα 1/6- 7/6. Σε αυτές της δηλώσεις, θα αναφέρονται οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή εργασίας το διάστημα που οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές, αλλά και οι τυχών εργαζόμενοι που συνέχισαν να είναι σε αναστολή το διάστημα που οι επιχειρήσεις ήταν ανοιχτές,αλλά ενεργοποίησαν τη δυνατότητα εφαρμογής της αναστολής όντας πληττόμενες επιχειρήσεις. 

3.Για τις ορισμένου χρόνου συμβάσης εργασίας που έληξαν μέσα στην αναστολή,η εγκύκλιος αναφέρεται στο άρθρο Α ΙΙΙ . Σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Μετά τοπέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεταιγια τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση συνέχισης της σύμβασηςεργασίας για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, μετά το τέλος του διαστήματος παράτασης της αναστολής της, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περίπτωση επιχειρήσεων - εργοδοτών που από τη φύση λειτουργίας τους είναι εποχικές (π.χ. θέατρα χειμερινής περιόδου, χιονοδρομικά κέντρα, φροντιστήρια ή κέντρα ξένωνγλωσσών που η λειτουργία τους διαρκεί όσο και το σχολικό έτος κ.α.) ή σε περίπτωση κατά την οποία η απασχόληση του εργαζόμενου δεν είναι δυνατή διότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είχε συναφθεί για την εξυπηρέτηση αναγκών που δεν υφίστανται πλέον μετά τη λήξη της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου (π.χ. οδηγοί σχολικών λεωφορείων, η διάθεση ταξιθετριών/ταξιθετών από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ενώέχει απαγορευτεί η πραγματοποίηση παραστάσεων, προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού κ.α.).