Φορολογική ενημέρωση από τον κ.Π.Παντελή 27-5-2020 (1)
27/05/2020

Φροντιστήρια και γενικότερα κλάδος εκπαίδευσης

Διάστημα 11/3- 14/3 (5/3- 14/3 για Αχαΐα, Ζάκυνθο και Ηλεία), κλειστοί με κρατική εντολή, αλλά χωρίς δικαίωμα να βγάλουν σε αναστολή τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται και δεν ασφαλίζονται λόγω διατάξεων ανωτέρας βίας για αυτό το διάστημα.  

Διάστημα 15/3-11/5 ή 18/5, κλειστοί με κρατική εντολή με δικαίωμα να βγάλουν το προσωπικό σε αναστολή εργασίας, λόγω του γεγονότος ότι είναι κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή. Το διάστημα αυτό υπάρχει ρήτρα μη απολύσεων, δεν μπορούν να γίνουν απολύσεις δηλαδή στο σύνολο του προσωπικού και αν γίνουν θεωρούνται άκυρες. Το προσωπικό που βγήκε σε αναστολή δεν αμείβεται από τις επιχειρήσεις, αλλά λαμβάνει την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ για το διάστημα 15/3- 30/4 και αναλογία 17,80 ημερησίως για το διάστημα 1/5 έως όποτε θεωρούνται κλειστές επιχειρήσεις. Το προσωπικό που δεν βγήκε σε αναστολή (τηλεργασία κλπ) αμείβεται και ασφαλίζεται κανονικά από την επιχείρηση. 

Διάστημα 11/5 ή 18/5- 31/5, Επιχειρήσεις που λειτούργησαν ξανά με κρατική εντολή. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν εάν θέλουν να συνεχίσουν την αναστολή για το προσωπικό τους που είχαν ήδη βάλει σε καθεστώς αναστολής, για έως και τις 31/5 . Στο διάστημα της νέας αναστολής, υπάρχει ρήτρα μη απολύσεων για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης. Για τα φροντιστήρια και τον κλάδο της εκπαίδευσης γενικότερα, δεν εφαρμόζεται ο κανόνας 60% αναστολή - 40% επιστροφή, οπότε μπορούν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν την αναστολή για όσους εργαζόμενους επιθυμούν. Για τους εργαζόμενους, ισχύουν αυτά που ίσχυαν και στην προαναφερόμενη κατάσταση (δεν αμείβονται από την επιχείρηση και λαμβάνουν ειδική κρατική αποζημίωση).  Εάν όμως βάλουν έστω και έναν εργαζόμενο σε αναστολή το διάστημα που είναι ανοιχτές με κρατική εντολή, μετατρέπονται σε πληττόμενες επιχειρήσεις για αυτό το διάστημα

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, υπάρχει επιπλέον ο εξής όρος, όσο αυτές θεωρούνται πληττόμενες που έβγαλαν προσωπικό σε αναστολή εργασίας:  υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής να διατηρήσουν για 45 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας. Δηλαδή, τις ίδιες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας. Στην παραπάνω διατήρηση των θέσεων εργασίας, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που αποχωρούν οικειοθελώς ή λόγω συνταξιοδότησης καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση λήγει κατά τη διάρκεια των 45 ημερών. 

• Εάν το φροντιστήριο δεν βάλει σε αναστολή κανέναν εργαζόμενο υπό το καθεστώς πληττόμενης επιχείρησης, δηλαδή από την στιγμή που άνοιξε και μετά, ο εν λόγω όρος δεν την αφορά, οπότε μετά το άνοιγμα της επιχείρησης με κρατική εντολή, εάν θέλει μπορεί να προβεί σε απόλυση εργαζόμενου.  

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι πολύ κρίσιμο το να ξεκαθαριστεί πότε θεωρήθηκε ότι άνοιξε ο κλάδος της εκπαίδευσης. Προς ενημέρωση, σας μεταφέρω άποψη που εκφράσαμε μέσω της αρθρογραφίας μας στο e- forologia: 

 Εκτός αυτών υπάρχει ένα καίριο ερώτημα για τον κλάδο της εκπαίδευσης, το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί άμεσα από τα συναρμόδια υπουργεία. Ο κλάδος της εκπαίδευσης πότε θεωρείτε ότι άνοιξε με κρατική εντολή; Στις 11/5, στις 18/5 ή κάποια άλλη ημερομηνία; Το ερώτημα όπως μπορείτε να καταλάβετε είναι πολύ σημαντικό, γιατί από την απάντηση του εξαρτάται ένα πολύ βασικό στοιχείο. Εξαρτάται η μετατροπή της επιχείρησης αυτής από κλειστή με κρατική εντολή επιχείρηση σε πληττόμενη επιχείρηση.  Για τον κλάδο της εκπαίδευσης μπορεί να μην ισχύει ο κανόνας 60-40, ακόμα και αν θεωρηθεί πληττόμενη επιχείρηση, όμως αυτό δεν αρκεί. Γιατί από την στιγμή που μετατραπεί σε πληττόμενη, αν συνεχίσει έστω και για έναν εργαζόμενο την αναστολή, ενεργοποιείτε η ρήτρα και η δέσμευση των 45 ημερών που προαναφέραμε. Βέβαια η συνέχιση της αναστολής δεν είναι απαραίτητο ότι είναι επιλογή της επιχείρησης. Για παράδειγμα, δάσκαλος δημοτικού δεν μπορεί να διδάξει μαθηματικά Γ’ λυκείου. Αντίστοιχα καθηγητής αγγλικών που δίδασκε τμήματα δημοτικού, δεν είναι σίγουρο ότι η επιχείρηση θα μπορεί να τον αξιοποιήσει σε τμήματα μαθητών λυκείου ή ενηλίκων.