Εφαρμογή Κοστολόγησης σε Φροντιστήρια – Εκπαιδευτικά Κέντρα
17/07/2019
Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη συμμετοχή στα γραφεία του Συλλόγου(Σόλωνος142-1ος όροφος) Σεμινάριο για τα φροντιστήρια-μέλη του ΣΕΦΑ με την παρακάτω θεματολογία:

«ΕφαρμογήΚοστολόγησης σε Φροντιστήρια – Εκπαιδευτικά Κέντρα»

 1. Ορισμός κόστους, κέντρα κόστους, σημασία κοστολόγησης για Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικό Κέντρο
  • Ορισμός κόστους
  • Κέντρα κόστους
  • Σημασία κοστολόγησης για Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικό Κέντρο
 2. Μεταβλητό και σταθερό κόστος για Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικό Κέντρο
  • Μεταβλητό κόστος
  • Σταθερό κόστος
  • Μικτό κόστος
  • Συνολικό κόστος
 3. Λειτουργικό κόστος για Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικό Κέντρο
 4. Ανάλυση νεκρού σημείου (Βreak Εven Point)
 5. Διαχείριση προϋπολογισμού για Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικό Κέντρο
  • Προϋπολογισμός άμεσης εργασίας
  • Προϋπολογισμός γενικών βιομηχανικών εξόδων
  • Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων
  • Ταμειακός προϋπολογισμός
  • Προϋπολογισμός εισπράξεων και πληρωμών
 6. Μέθοδοι τιμολόγησης για Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικό Κέντρο
  • Νόμος της προσφοράς και της ζήτησης
  • Τιμολόγηση «κόστος-συν» (Cost Plus)
  • Τιμολόγηση βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (Mark-up Pricing)