Ανακοίνωση Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής - Αργία για τα Φροντιστήρια Μ.Ε. η 30η Ιανουαρίου
24/01/2023Η αργία της 30ης Ιανουαρίου, ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών εξακολουθεί να ισχύει για τα Φροντιστήρια Μ.Ε. και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 219434/Α5/2016-ΦΕΚ 4212/Β/27-12-2016 που παραμένει σε ισχύ, επομένως τα Φροντιστήρια παραμένουν κλειστά.

Όπως επί λέξει αναγράφεται στην παραπάνω Υ.Α. «Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών παραμένουν κλειστά. Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι Γραμματείες Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.»

Η τροποποίηση (κατάργηση της εν λόγω αργίας) που επέφερε ο Ν.4653/2020 με το άρθρο 56 αυτού στο ΠΔ π.δ.79/2017 άρθρο 3 αφορά αποκλειστικά τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ενώ με τον ίδιο νόμο και άρθρο τροποποιήθηκε και η ΥΑ 79942/ΓΔ4/2019που αφορά ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ κλπ. και όχι τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.